[{"meta":{"desc":"","caption":""},"full":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/5933602076_55d7d16f5f_o.jpg","medium":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/5933602076_55d7d16f5f_o-445x298.jpg","large":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/5933602076_55d7d16f5f_o.jpg","gallery":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/5933602076_55d7d16f5f_o.jpg"},{"meta":{"desc":"","caption":""},"full":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/5933605378_8d789600d8_o.jpg","medium":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/5933605378_8d789600d8_o-445x298.jpg","large":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/5933605378_8d789600d8_o.jpg","gallery":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/5933605378_8d789600d8_o.jpg"},{"meta":{"desc":"","caption":""},"full":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/5933604984_cdc8c9021b_o.jpg","medium":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/5933604984_cdc8c9021b_o-445x298.jpg","large":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/5933604984_cdc8c9021b_o.jpg","gallery":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/5933604984_cdc8c9021b_o.jpg"},{"meta":{"desc":"","caption":""},"full":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/5933604360_c9ffb3f3da_o.jpg","medium":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/5933604360_c9ffb3f3da_o-445x298.jpg","large":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/5933604360_c9ffb3f3da_o.jpg","gallery":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/5933604360_c9ffb3f3da_o.jpg"},{"meta":{"desc":"","caption":""},"full":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/5933045857_b26cc06993_o.jpg","medium":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/5933045857_b26cc06993_o-445x298.jpg","large":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/5933045857_b26cc06993_o.jpg","gallery":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/5933045857_b26cc06993_o.jpg"},{"meta":{"desc":"","caption":""},"full":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/5933045469_a98272d2e7_o.jpg","medium":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/5933045469_a98272d2e7_o-445x298.jpg","large":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/5933045469_a98272d2e7_o.jpg","gallery":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/5933045469_a98272d2e7_o.jpg"},{"meta":{"desc":"","caption":""},"full":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/5933044057_dcfb6309c0_o.jpg","medium":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/5933044057_dcfb6309c0_o-445x298.jpg","large":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/5933044057_dcfb6309c0_o.jpg","gallery":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/5933044057_dcfb6309c0_o.jpg"}]

Seminarium

Projekt seminarium „Tożsamości Odzyskane” polegał na organizacji cyklu spotkań dla animatorów kultury, działających na terenach związanych z powojennymi przesiedleniami w Polsce. Uczestnicy wzięli udział w dyskusjach, wykładach i warsztatach z  ekspertami: socjologami, historykami, psychologami społecznymi, wreszcie – innymi animatorami kultury.

W latach 2006-2009 wspólnie z Fundacją Batorego prowadziliśmy projekt „Dla tolerancji”,  którego celem było wspieranie projektów kształtujących postawę otwartości wobec Innych i były odpowiedzią na nietolerancję i ksenofobię (www.dlatolerancji.pl). Po 4 latach mogliśmy wyraźnie dostrzec dysproporcję działań związanych z lokalną pamięcią. W zmłóć wschodniej granicy działań nieproporcjonalnie więcej, niż na terenach północnych i zachodnich. Stąd potrzeba lepszego poznania organizacji i osób tam pracujących i zaproszenia ich do wspólnej dyskusji nad specyfiką miejsc, w których prowadzą swoje działania.

Wspólnie pracowaliśmy nad metodami działań wokół lokalnej pamięci – od zbierania historii mówionej, działania poprzez sztukę, po działania międzynarodowe. Stworzyliśmy  przestrzeń wymiany doświadczeń między uczestnikami seminarium. Wiedza i doświadczenie, wyniesione z seminarium, posłużyły nam w budowaniu drugiej edycji programu, w ramach której zrealizowaliśmy działania animacyjne w trzech małych miejscowościach w zachodniej Polsce.

Spotkania i wykłady, jakie między innymi odbyły się w ramach seminarium:

Historie przesiedleń na Dolny Śląsk w relacjach kobiet. Spotkanie z Fundacją Kobiecą „Efka” z Krakowa i prezentacja projektu „Pamięć i zapomnienie. Opowieści przesiedlonych kobiet”

Pamięć w teorii i praktyce: Wykład „Pamięć kulturowa, pamięć społeczna” (dr Barbara Markowska, SWPS), spotkanie z Ryszardem Michalskim ze stowarzyszenia „Tratwa” z Olsztyna

O badaniach wokół pamięci lokalnej współczesnych i przedwojennych mieszkańców miejscowości Krzyż/niem. Kreuz (mgr Anna Wylęgała, Ośrodek Karta)

„Nikt nie woła”, reż. Kazimierz Kutz – projekcja filmu i spotkanie z reżyserem (prowadzenie: Aleksandra Klich

Kiedy pamięć do nas wraca. Projekcja  filmu „Koniec pieśni“ i rozmowa z jego twórcą, Piotrem Borowskim ze Studium Teatralnego

Diagnoza lokalnych potrzeb – warsztat, warsztat (prowadzenie: dr Bartłomiej Walczak, ISNS)

Tożsamość miejsca: perspektywa naukowa a działania animatorów kultury – jak teoretycy i praktycy mogą czerpać od siebie nawzajem (dr Magdalena Saryusz-Wolska, Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie)

Fotografia jako narzędzie budowania mitu Ziem Odzyskanych (dr Maciej Szymanowicz, UAM)

Pamięć/biografia przedmiotu (dr Ewa Klekot, UW)