Miejsca
i ludzie

edycja 2014 2012
ameryka_1
Nowa Ameryka (woj. lubuskie)
Nowa Ameryka to nazwa regionu w ujściu Warty (woj. lubuskie). W XVIII wieku tutejsze bagna i mokradła osuszono i powstał cały szmat nowego lądu, gotowego do zasiedlenia. Przybywali tu m.in. osadnicy olęderscy, zaznajomieni z życiem w "wodnym" środowisku. Nowo powstającym wsiom nadawano nazwy miejsc znanych ze Stanów Zjednoczonych - Pennsylvania, Maryland, New York - aby nawiązać do mitu "pionierów" Dzikiego Zachodu. Dziś mało kto pamięta o Nowej Ameryce. W 1945 roku amerykańskie nazwy miejscowości pozmieniano na bardziej "swojskie" - Pennsylvania to Polne, Maryland - Marianki. Po Nowym Jorku został zaś tylko fundamenty. Na te tereny przybywali osadnicy z górzystych terenów południowo-wschodniej Polski, których czekało trudno zadanie poradzenia sobie w nieznanym im wcześniej klimacie. Nie wszyscy temu podołali. Dziś legenda i nazwa Nowej Ameryki wraca w te strony za sprawą grupy lokalnych aktywistów, zafascynowanych przyrodą i historią tego miejsca. Czy zakorzeni się na stałe w umysłach mieszkańców? realizacja: październik 2014 Janek Mencwel i Tomasz Kaczor wsparcie: Klara Rościszewska
IMG_3365
Zanowinie (woj. lubelskie)
Przed wojną nad Bugiem mieszkali katolicy, grekokatolicy, żydzi, katolicy, prawosławni. Wszyscy byli „stąd”, mówili wspólnym językiem – podziały narodowościowe ożywiły się wraz z drugą wojną światową. Ukraińcy z terenu dzisiejszej Polski, byli przymusowo przesiedlani w głąb ZSRR. Z Wołynia, za Bug, uciekali Polacy ratujący się przed rzezią. Jedni i drudzy szukali schronienia i nowego miejsca do życia jw nie swoich domach, ale jak najbliżej rzeki - licząc, że wrócą do siebie, na jej przeciwny brzeg. Start: połowa sierpnia 2014 Agnieszka Pajączkowska i Karolina Grzywnowicz
spacer4
Terka / Studenne (woj. podkarpackie)
Bieszczadzkie wsie były przed wojną zamieszkane między innymi przez Łemków, Bojków, Niemców i Polaków. Na skutek działań wojennych, przesiedleń (w tym w głąb ZSRR) i powojennej akcji „Wisła”, po wielu wioskach nie zostało niemal nic – ich dawną topografię przechowały do dzisiaj niektóre rośliny (m.in. drzewa owocowe, pokrzywy, tarnina, lipy, barwinek) oraz resztki piwnic, studni, fundamentów. Start: połowa września 2014 Karolina Grzywnowicz i Agnieszka Pajączkowska
gdansk1
Gdańsk
Fundacja Inicjatyw Społecznych "Się Zrobi" - organizacja działania kulturalne, edukacyjne, rzecznicze i badawcze, wspierające rozwój różnorodności i tolerancji społecznej.
ARIARI3
Bydgoszcz
Fundacja Ari Ari - fundacja działająca na rzecz praw człowieka i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Prowadzi działania przeciwko wykluczeniu społecznemu, działając na rzecz ludzi z mniejszości etnicznych i narodowych, uchodźców, imigrantów, osób niepełnosprawnych oraz grup marginalizowanych.
sreb
Srebrna Góra
Warsztaty w Srebrnej Górze - działania w ramach programu Tożsamości Odzyskane
wro
Wrocław
Towarzystwo Kultury Czynnej
- stowarzyszenie zajmujące się pracą z młodymi ludźmi ze środowisk zagrożonych marginalizacją społeczną. W swoich działaniach sięga m.in. po narzędzia sztuki wizualnej, teatru, muzyki i literatury.

Fundacja Ważka - organizacja realizująca działania z zakresu edukacji lokalnej i obywatelskiej,lokalnej tożsamości, aktywizacji społeczno-kulturalnej. a także sztuki - w tym: kultury ludowej i twórczości nieprofesjonalnej.

Breslau cv - projekt ratujący pamięć o wielokulturowej przeszłości Wrocławia. Inicjatywa łączy pamięć dawnych mieszkańców Breslau, z wyobrażeniem o historii, jakie noszą współcześni mieszkańcy Wrocławia i regionu.
hf1
Lublin
Stowarzyszenie Homo Faber - organizacja zajmująca się prawami człowieka, edukacją międzykulturową, rzecznictwem na rzecz grup wykluczonych i mniejszościowych oraz monitoringiem.
_MG_8116
Grochowice
Warsztaty w Grochwicach - działania w ramach programu Tożsamości Odzyskane
ochla
Zielona Góra/Ochla
Warsztaty w Ochli - działania realizowane w ramach programu Tożsamości Odzyskane.
szczecin
Szczecin
Stowarzyszenie Oswajanie Sztuki - organizacja działająca na rzecz rozwoju kreatywności dzieci, młodzieży i dorosłych. Uczy korzystania z języka i narzędzi sztuki w działaniach animacyjnych. Jednym z projektów wspieranych przez stowarzyszenie, dotyczącym pamięci lokalnej była "Mapa korzeni-mapa pamięci".
W całej Polsce realizowane są inicjatywy, mające na celu przywracanie lokalnej pamięci. Na mapie oznaczyliśmy miejsca i inicjatywy, które poznaliśmy w czasie realizacji programu Tożsamości Odzyskane.