[{"meta":{"desc":"","caption":"Srebrna Góra"},"full":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/DSC00289.jpg","medium":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/DSC00289-445x296.jpg","large":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/DSC00289-1024x682.jpg","gallery":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/DSC00289.jpg"},{"meta":{"desc":"Srebrna Góra","caption":"Srebrna Góra"},"full":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/DSC00230.jpg","medium":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/DSC00230-445x296.jpg","large":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/DSC00230-1024x682.jpg","gallery":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/DSC00230.jpg"},{"meta":{"desc":"","caption":""},"full":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/DSC00178.jpg","medium":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/DSC00178-445x296.jpg","large":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/DSC00178-1024x683.jpg","gallery":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/DSC00178.jpg"},{"meta":{"desc":"","caption":""},"full":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/DSC00142.jpg","medium":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/DSC00142-445x296.jpg","large":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/DSC00142-1024x682.jpg","gallery":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/DSC00142.jpg"},{"meta":{"desc":"","caption":""},"full":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/DSC00108.jpg","medium":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/DSC00108-445x296.jpg","large":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/DSC00108-1024x682.jpg","gallery":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/DSC00108.jpg"},{"meta":{"desc":"","caption":""},"full":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/DSC00095.jpg","medium":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/DSC00095-445x296.jpg","large":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/DSC00095-1024x682.jpg","gallery":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/DSC00095.jpg"},{"meta":{"desc":"","caption":""},"full":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/DSC00071.jpg","medium":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/DSC00071-445x296.jpg","large":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/DSC00071-1024x682.jpg","gallery":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/DSC00071.jpg"},{"meta":{"desc":"","caption":""},"full":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/DSC00247.jpg","medium":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/DSC00247-445x296.jpg","large":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/DSC00247-1024x682.jpg","gallery":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/DSC00247.jpg"}]

Srebrna góra

W Srebrnej Górze (woj. Dolnośląskie) wspieraliśmy lokalną grupę animatorów, działających w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Srebrnej Góry „Srebrna Reaktywacja”, dla której przeprowadziliśmy warsztaty dotyczące historii mówionej. W jego wyniku uczestniczki zebrały pierwsze relacje, dotyczące lokalnej historii.

Prowadzące warsztaty– Anna Dąbrowska i Ola Gulińska, na co dzień działają w lubelskim stowarzyszeniu Homo Faber. Homo Faber, działając w obszarze praw człowieka i społeczeństwa obywatelskiego, od lat realizuje też projekty poświęcone m.in. polsko-żydowskiej historii Lubelszczyzny. Jednocześnie, wędrując wzdłuż południowo-wschodniej granicy Polski, poznaje wsie i historię związaną z powojennymi przesiedleniami.

To zderzenie dwóch perspektyw – wschodniej i zachodniej, okazało się być niezwykle dla nas niezwykle inspirujące – obu stronom pozwoliło zweryfikować utarty w ich głowach obraz rzeczywistości „po drugiej stronie”.

Parter lokalny:
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Srebrnej Góry “Srebrna Reaktywacja”