[{"meta":{"desc":"","caption":""},"full":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/MG_8174.jpg","medium":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/MG_8174-445x296.jpg","large":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/MG_8174-1024x682.jpg","gallery":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/MG_8174.jpg"},{"meta":{"desc":"","caption":""},"full":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/MG_8236-copy-1.jpg","medium":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/MG_8236-copy-1-445x296.jpg","large":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/MG_8236-copy-1-1024x682.jpg","gallery":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/MG_8236-copy-1.jpg"},{"meta":{"desc":"","caption":""},"full":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/MG_8191.jpg","medium":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/MG_8191-445x296.jpg","large":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/MG_8191-1024x682.jpg","gallery":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/MG_8191.jpg"},{"meta":{"desc":"","caption":""},"full":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/MG_8870mini.jpg","medium":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/MG_8870mini-445x296.jpg","large":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/MG_8870mini-1024x682.jpg","gallery":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/MG_8870mini.jpg"},{"meta":{"desc":"","caption":""},"full":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/MG_8857mini.jpg","medium":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/MG_8857mini-445x296.jpg","large":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/MG_8857mini-1024x682.jpg","gallery":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/MG_8857mini.jpg"},{"meta":{"desc":"","caption":""},"full":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/MG_8848.jpg","medium":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/MG_8848-445x296.jpg","large":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/MG_8848-1024x682.jpg","gallery":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/MG_8848.jpg"},{"meta":{"desc":"","caption":""},"full":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/MG_8240_mini.jpg","medium":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/MG_8240_mini-445x296.jpg","large":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/MG_8240_mini-1024x682.jpg","gallery":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/MG_8240_mini.jpg"},{"meta":{"desc":"","caption":""},"full":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/MG_8157_mini.jpg","medium":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/MG_8157_mini-445x296.jpg","large":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/MG_8157_mini-1024x682.jpg","gallery":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/MG_8157_mini.jpg"},{"meta":{"desc":"","caption":""},"full":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/MG_8106.jpg","medium":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/MG_8106-445x296.jpg","large":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/MG_8106-1024x682.jpg","gallery":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/MG_8106.jpg"},{"meta":{"desc":"","caption":""},"full":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/MG_8055mini.jpg","medium":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/MG_8055mini-445x296.jpg","large":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/MG_8055mini-1024x682.jpg","gallery":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/MG_8055mini.jpg"},{"meta":{"desc":"","caption":""},"full":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/MG_7924.jpg","medium":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/MG_7924-445x296.jpg","large":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/MG_7924-1024x682.jpg","gallery":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/MG_7924.jpg"},{"meta":{"desc":"","caption":""},"full":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/MG_7920.jpg","medium":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/MG_7920-445x296.jpg","large":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/MG_7920-1024x682.jpg","gallery":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/MG_7920.jpg"},{"meta":{"desc":"","caption":""},"full":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/MG_7906.jpg","medium":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/MG_7906-445x296.jpg","large":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/MG_7906-1024x682.jpg","gallery":"http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/MG_7906.jpg"}]

Grochowice

Przez mieszkańców okolicznych wsi Grochowice nazywane bywały „Ukrainą”. To określenie rodzi się zapewne pod koniec lat 40-tych, gdy w wyniku Akcji Wisła przybywają na te tereny osadnicy z  Kresów Wschodnich. Do Grochowic trafiają w większości mieszkańcy jednej wschodniej wsi. Władzy ludowej zależało na całkowitym rozbiciu przedwojennych więzi i struktur społecznych, dlatego wśród aktów deportacyjnych znajdowały się często adnotacje, nakazujące mieszkańcom danej kresowej wsi wyjazd do odległych od siebie miejscowości. Dotyczyło to w szczególności mniejszości etnicznych i religijnych, w tym – Łemków i Bojków. Nie dopuszczano możliwości istnienia innych więzów, niż tych opartych na socjalistycznych hasłach budowy nowego społeczeństwa.

Zwyczaje i tradycje przywiezione ze wschodu miały szansę zachować się w szczątkowej formie – propaganda PRL-u skutecznie tępiła przejawy lokalnej odrębności. Przypadek Grochowic jest na tym tle szczególny. W lokalnej pamięci, oprócz regionalnych dań, z których znane będą grochowiczańskie gospodynie, zachowa się kilka pieśni śpiewanych po ukraińsku. Wykonuje je istniejący od 1987r. zespół Grochowiczanki.

Od tych pieśni chcieliśmy się odbić w naszych działaniach - zaprosiliśmy członkinie zespołu „Grochowiczanki” do udziału w spotkaniach wokół śpiewu tradycyjnego. Na spotkanie zaprosiliśmy zarówno panie śpiewające dziś w zespole, jak i te, które ze względu na wiek już nie śpiewają.W warsztacie wzięło też udział kilka dziewcząt uczestniczących w zajęciach dziennikarskich. Seniorki pamiętają czasy przesiedleń i to w ich pamięci zachowały się ukraińskie pieśni. Jedna po drugiej przypominały sobie kolejne i uczyły się nowych.

Zaprosiliśmy także młodych młodzież z Grochowic i okolicznych wsi do przyjrzenia się bliżej tej miejscowości i jej historii.  Wykorzystaliśmy fotografię i nagrywanie wywiadów jako pretekst do spotkania z mieszkańcami i zadanie im pytań o lokalną historię. Wspólnie szukaliśmy odpowiedzi na pytania: czy miejscowe dzieciaki wiedzą cokolwiek o historii swojej wsi? Czy znajomość korzeni coś dla nich znaczy?

Partnerzy lokalni:
Stowarzyszenie “Grochowice Zdrój”
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli